Mångkulturellt samhälle

.

Vi ska ha fortsatt mångkulturellt samhälle

– Det är klart att vi ska ha ett mångkulturellt samhälle

Annonser
av 24misslyckande

Jalla jalla Sverige åt alla

.

Jalla, jalla Sverige åt alla” stod det på en banderoll och deltagarna i manifestationståget skanderade dessa ord gång på gång när de tågade längs Storgatan mot Garvarns torg. På torget höll Daniel Riazat ett kort tal där han bland annat tackade för att så många ställde upp och visade sitt motstånd mot rasism.

– Men det räcker inte med en manifestation eller flera manifestationer, vi måste också skapa opinion mot rasism. Nu ska vi kämpa mot rasismen, betonade Riazat.

av 24misslyckande

Ardin: Bjud inte in högerpopulister

.

Anna Ardin

Det finns fyra enkla huvudprinciper att fortsätta hålla sig till, om vi vill behålla den öppna, demokratiska gotländska andan och inte stärka SD eller deras främlingsfientliga agenda:

1. Gör inte SD till en stridsfråga mellan blocken.

2. Gör inte blocköverskridande överenskommelser för att mota bort SD.

3. Ge inte SD:s frågor en särställning i politiken och använd inte högerpopulistiskt språkbruk.

4. Bjud inte in SD till politiska arenor de inte tagit sig själva.

Det här är viktigt, därför vill jag gärna förklara vad jag menar lite mer ingående. Imorgon och i övermorgon ska jag därför gå lite närmare in på var och en av dessa fyra principer.

Anna Ardin

Man bör helt enkelt inte bjuda in högerpopulisterna till samtal på ställen dit de själva inte tagit sig på egen hand. I kommunfullmäktigen, landsting och förstås i riksdagen där de vunnit mandat så har de också en rättmätig plats att bli bemötta. Men man behöver inte arrangera debatter enkom för att bemöta dem. Debattartiklar de får in bör besvaras. Men man bör inte själv skriva så att de bjuds in att svara, och så vidare.

Idag ges SD en särställning och mer uppmärksamhet än de andra småpartierna. SD:s frågor och problemformuleringar lyfts oproportionerligt ofta. I forum där andra riksdagspartier bjuds in så ska även SD vara välkomna, men de måste behandlas som vilket annat småparti som helst.

Högerpopulismen skadar ekonomin och hindrar människor från att bidra till samhället på samma villkor, därför är det viktigt att hålla SD:s inflytande lågt. Om vi håller fast vid dessa fyra enkla regler kan vi lyckas med det.

av 24misslyckande

FACKET: skydda migranten

.

Facket: Skyddet för migranter måste stärkas!

Utsatta människor har ingen röst att klaga med. Det är mycket fattiga människor som hoppas på ett bättre liv som kommer hit. Vi har mött desperata människor som ofta har tagit på sig skulder på motsvarande 30-40 000 kronor bara för att betala biljetten till Sverige. Om de går till arbetsgivaren och kräver sin rätt riskerar de att stå helt utan försörjning, dessutom skuldsatta. Om en migrerad arbetstagare blir utan jobb har denne tre månader på sig att skaffa ett nytt, annars riskerar man att få resa tillbaka. Det är en mycket kort tid att finna ett nytt arbete, särskilt för den som kanske har dåliga svenskkunskaper och låg utbildningsnivå. Hotell- och restaurangfacket tycker att regelverket måste ändras så att de migrerade inte blir lika utelämnade till välviljan hos den arbetsgivare som fått tillståndet. Tremånadersregeln måste förlängas.

FACKET: Skyddet för migranter måste stärkas!

INVANDRARES ARBETSVILLKOR Inom hotell- och restaurangbranschen är det vanligt med migrerad arbetskraft från länder utanför EU. Vi har följt upp villkoren för de anställda på ett 60-tal företag i Stockholms län. Vid våra företagsbesök har vi fått bekräftat det som vi befarat – många migranter utnyttjas grovt. Det skriver Per Persson, ombudsman Hotell- och restaurangfacket, avdelning Stockholm-Gotland.

Ibland får de anställda löner som bara är hälften så stor som utlovats. Många jobbar oerhört långa arbetspass på upp till 13-15 timmar per dag, 7 dagar i veckan. Det är vanligt att inte ha mycket få lediga dagar. Vi har också sett brister i löneutbetalningar, försäkringar, arbetstider och arbetsmiljö.

Utsatta människor har ingen röst att klaga med. Det är mycket fattiga människor som hoppas på ett bättre liv som kommer hit. Vi har mött desperata människor som ofta har tagit på sig skulder på motsvarande 30-40 000 kronor bara för att betala biljetten till Sverige. Om de går till arbetsgivaren och kräver sin rätt riskerar de att stå helt utan försörjning, dessutom skuldsatta. Om en migrerad arbetstagare blir utan jobb har denne tre månader på sig att skaffa ett nytt, annars riskerar man att få resa tillbaka. Det är en mycket kort tid att finna ett nytt arbete, särskilt för den som kanske har dåliga svenskkunskaper och låg utbildningsnivå.

av 24misslyckande

Lönelista invandrare utlandsfödda

 .

1) Definition fattig 11.000

2) Papperslös 25kr timmen

3) Asylsökande 300kr dagen

4) Ensamkommande 7.000 månad

5) Instegsjobb 10.000 månad

6) Socialbidrag invandrare 10.000

7) Arbetstillstånd 13.000

—————1) Definition fattig 11.424kr ————

Definition fattig 11.424kr

Fattigdom definieras i rapporten som att familjen behöver försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, eller att den disponibla inkomsten för en vuxen och ett barn ligger under 11 424 kronor per månad.

—————2) Papperslös 25kr timmen ————

Papperslös 25kr timmen

Vi möter fler papperslösa över hela Malmö.

Mustafa, den irakiske bilplåtslagaren som jobbar i oljehamnen. Han jobbade vitt i flera månader men började efter Migrationsverkets tredje avslag jobba svart igen. Samma jobb, fast bara halva lönen.

22-årige Omar, efterlyst för att utvisas, som jobbar på en billackering norr om Malmö.

Livvakten Said som jobbar i en jourbutik i östra Malmö för 25 kronor i timmen.

Hassan som jobbar i en möbelaffär för 19 kronor i timmen.

Karim som jobbar på en billackering för mellan 22 och 28 kronor i timmen.

Hur många befinner sig i samma situation? Vi frågar alla vi möter. Och får uteslutande svaret: ”Alla.” Alla asylsökande, åtminstone alla de känner.

Hur skulle de annars klara sig med dagersättningen på 61 kronor från Migrationsverket, resonerar de. En ersättning som dras in helt när ett utvisningsbeslut tas.

————— 3) Asylsökande 300kr dagen—————

Asylsökande 300kr dagen

– Det blir inte mer än 300 kronor om dagen, säger Ali.

Han jobbar på en biltvätt som ligger en bit utanför Göteborg. Han tvättar bilar för hand 10 timmar om dagen. Det är ett hårt arbete och han berättar hur hans ben domnar. Men han säger att han har vant sig vid att leva såhär. Ali har bott i Sverige sedan 2007, de senaste två åren som gömd flykting.

P1-programmet Kaliber kan i dag avslöja hur billiga biltvättar som sysslar med handtvätt utnyttjar papperslösa och asylsökande som svart arbetskraft för att kunna erbjuda billig handtvätt till kunderna för runt hundralappen.

De billiga biltvättarna har blivit fler och fler de senaste två åren och även myndigheterna har har fått upp ögonen för de här illegala verksamheterna.

Conny Svensson är nationell samordnare för allt som har med kontanthandel att göra på Skatteverket.

– Alla som driver den här typen av verksamheter är inte oseriösa, men runt om i landet har vi sett många verksamheter som är oseriösa. De som jobbar på de här biltvättarna jobbar under sådana förhållanden att det är att likna vid ren människohandel, säger Conny Svensson.

—————4) Ensamkommande 7.000 månaden —————

Ensamkommande 7.000 månaden

Sverigedemokraterna menar att man tar platser från den ordinarie verksamheten. Men inte heller det stämmer. Habo kommun kommer, precis som förra året, att erbjuda 30 ungdomar fyra veckors feriepraktik med en lön på maximalt 7.200 kronor i lön.

————— 5) Instegsjobb 10.000 månaden—————

Instegsjobb för flyktingar

100 nya instegsjobb. Det är kommunens målsättning för att öka sysselsättning bland nyanlända invandrare/flyktingar. Pengar till det finns inte avsatta i årets budget.
– Men pengarna ska fram, säger Kenneth Persson, S.

Han uppskattar kostnaden till cirka 10 miljoner. Avslutat instegsjobb berättigar till A-kassa och det är statliga pengar.

Vi tror detta är instegsjobb… lågutbildade flyktingar som bara klarar ett antal

Instegsjobb 10.000kr månaden

Moderaterna vill skrota nuvarande regler för det så kallade arbetsvillkoret i a-kassan. En intjänad låg månadslön bör kvalificera till a-kassa i framtiden istället för dagens krav om ett visst antal arbetade timmar, det säger arbetsmarknadsutskottets ordförande Tomas Tobé till Ekot.

Moderaterna föreslår att en arbetslös som kan visa att den det senaste halvåret haft en snittlön på någonstans mellan 8 000 och 10 000 kronor, även om tjänsten bara är på 25 procent, ska ha rätt till a-kassa.

Moderaterna skickar här upp en testballong, alla partier i riksdagen är ju representerade i den stora parlamentariska Socialförsäkringsutredningen som nästa år ska ha ett samlat förslag över hur framtidens försäkringar ska se ut, här är a-kassans utformning en del.

Tomas Tobé hoppas och tror att resten av allianspartierna är med på tåget, men tror också på en överenskommelse över blockgränsen.

– Ja vi har ju från början varit tydliga med att vi hoppas att Miljöpartiet och Socialdemokraterna är beredda att ta ansvar för Sverige och att vi bygger hållbara trygghetssystem tillsammans.

—————6 Invandrare socialbidrag—————

2012: Flyktingar får socialbidrag 3 första åren?

Staten betalar kommunernas kostnader för försörjningsstöd under det år flyktingarna anländer plus ytterligare tre år. I vissa fall har Invandrarservice gjort utbetalningar i upp till sju år.

2012: Anders Borg: Invandrare ska jobba mot socialbidrag

Kombinationen av socialbidrag, bostadsbidrag och etableringsbidrag gör att drivkraften för unga och invandrare att gå in på arbetsmarknaden är alldeles för svag.

Det menar finansminister Anders Borg (M), som nu vill att villkoren ses över och kraven skärps.

-Det här är den svenska modellens Akilleshäl. Det är inbyggda drag i ett väl fungerande samhälle som vi måste göra någonting åt. Man måste bli tydligare med möjligheterna att ställa krav, säger han till SVT.

-Man ska delta i utbildningar, man ska komma till klasserna, man ska fullgöra sin praktik och man ska lära sig svenska och framför allt skaffa sig en svenska som gör att man ha yrkeskunskaper, förklarar Anders Borg.

-Det handlar både om möjligheter, krav och drivkrafter, sammanfattar Borg.

2011: Skapar socialbidragsberoende

– Vi upplever att vi producerar socialbidragstagare på löpande band nu. Så kommenterar Åke Carlsson (C), kommunalråd i Uppvidinge kommun, Arbetsförmedlingens utvärdering av det nya systemet med etableringslotsar för nyanlända.

————7 Arbetstillstånd 13.000—————

Arbetstillstånd 13.000

  • du kan försörja dig på det arbete du erbjudits.
  • arbetet är av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden
  • din arbetsgivare har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar.(Vid nyrekrytering.)
av 24misslyckande

Reinfeldt: sänker inga löner

.

Fredrik Reinfeldt: Vi sänker inga löner

”I Sverige sänker vi inte löner, vi höjer dem”

Fredrik Reinfeldt: mänsklig rättighet kan inte mätas i kronor och ören

Den som flyr undan förföljelse ska kunna få en fristad i Sverige och andra länder i Europa. Det är viktigt att påminna om att asylrätten är en mänsklig rättighet som inte kan mätas i kronor och ören. Den som kan försörja sig själv ska också få bosätta sig här genom arbetskraftsinvandring.

av 24misslyckande

Ullenhag: Utlandsfödda socialbidrag

.

Invandrarna välfärdens kärna

”Invandrarna bär upp välfärdens kärna”

Invandrarna mer företagsamma

Med tanke på att företagsamheten är högre bland invandrare än bland inrikes födda kan nystartszonerna komma att bli en verklig möjlighet till jobb och egen försörjning för människor som idag står långt utanför arbetsmarknaden.

Utlandsfödda jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb. -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

av 24misslyckande