Nybyggarlandet Sverige

1. Inte ett ord om dagens inhemska skyhöga arbetslöshet?

Sökande

690.000 sökande

Lediga jobb

70.000 platser

Nybyggarlandet Sverige

Centerpartiet vill att Sverige ska bli ett nybyggarland. Ett land dit man kan komma som flykting, anhöriginvandrare eller arbetskraftsinvandrare och skapa en positiv framtid, tillsammans med andra människor i landet.

Centerpartiet vill:

Att vi fortsätter att stärka möjligheter och incitament för företagande.

Att det startas fler Nystartskontor, ges fler mikrolån, och görs fler särskilda insatser från Almi.

Att nystartszoner etableras i utsatta områden.

Att det blir en bättre validering av utländsk utbildning.

Öka flexibiliteten på arbetsmarknaden så att trösklarna sänks för invandrare och ungdomar att ta sig in.

Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där man kan få ett jobb eller starta ett företag, utifrån den erfarenhet och kompetens man har med sig i bagaget. Ett land där man blir accepterad för den man är och där man känner ett ansvar för att tillsammans skapa ett bra och inkluderande samhälle runt omkring sig. Vi ser människor som kommer till Sverige som en resurs, vars kompetens tas tillvara samtidigt som utanförskapet och bidragsberoendet bryts. Fakta visar att det snarare är integrationspolitiken, och inte invandrarna, som har bidragit till de integrationsproblem vi brottas med idag.

I Centerpartiet ser vi varje människa som en tillgång och en möjlighet. Vi tror på människors inneboende kraft och vilja att bidra, oavsett vart man är född. Alla ska ges möjlighet att bli självförsörjande och bidra till statskassan. Tillsammans bygger vi upp det nya Sverige. Den enda vägen framåt för att skapa en väl fungerande integration är att möjligheter, skyldigheter och rättigheter gäller lika för alla. Till exempel ska alla ha samma möjligheter till jobb, bostad, utbildning, kapital, och företagande.

Centerpartiet vill att Sverige även fortsatt ska präglas av tolerans, öppenhet, och ett välkomnande av allas våra likheter och olikheter. Vi ser olikheter som en fördel att lära oss mer och ge oss kunskaper som stärker vår konkurrenskraft. Man ska inte ses som invandrare för evigt, utan snabbt ges möjligheter att bli en del av det svenska samhället.

Snabb etablering, samt bra utbildnings-, bostadsmarknads-, företagar- och arbetsmarknadspolitik är svaren på integrationsproblemen vi möts av i dag. Fungerar dessa områden väl så alla i samhället att få del att detta. Det är bättre än särlösningar riktade till människor som flyttat hit. Däremot är riktade särlösningar nödvändiga under den första introduktionsperioden då den nyanlända just kommit till Sverige.

Nybyggarlandet möter demografiska utmaningar

Sveriges har en åldrande befolkning. När 40-talisterna går i pension blir det allt färre kvar på arbetsmarknaden som ska försörja allt fler. I de mindre kommunerna kommer arbetskraftsbristen att bli akut. I dag har en av sex undersköterskor, en av tre apotekare och en av fyra läkare utländsk bakgrund. Utrikes födda är överrepresenterade när det gäller högre utbildning. Många utrikes födda är företagare, som skapar jobb och bidrar med skatter till vår gemensamma välfärd.

Vi är inte ensamma om denna demografiska utveckling. Många europeiska grannländer möter samma utmaning, varför vi behöver stärka vår konkurrenskraft. Om vi ska lyckas attrahera arbetskraft att komma hit från andra länder måste vi kunna erbjuda väl fungerande system inom utbildning, arbetsmarknad, bostäder, näringslivet som kommer alla till del, oavsett födelseland. Alla som kommer hit måste snabbt ges möjlighet att blir en del av samhället och vara med och bygga upp Sverige.

Annonser
av 24misslyckande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s