Generationsväxlingen

1. Inte ett ord om dagens inhemska skyhöga arbetslöshet?

Sökande

690.000 sökande

Lediga jobb

70.000 platser

Generationsväxlingen

Om några år uppnår nästan en halv miljon människor pensionsålder.

Det är den största generationsväxlingen någonsin.

Sverige befinner sig i den värsta lågkonjunkturen på länge och arbetslösheten är hög. Men inom några år kommer det vara högkonjunktur. Samtidigt som nästan en halv miljon människor uppnår pensionsålder.

För att undvika en framtida kompetensbrist behöver arbetsgivare och arbetssökande tillsammans med Arbetsförmedlingen förbereda sig redan nu. För även om många står utan jobb idag är det inte säkert att alla har den rätta kompetensen för att ersätta dem som går i pension inom kort. Arbetsförmedlingen har därför ett helt paket med olika verktyg att erbjuda arbetsgivare och arbetssökande. Rekryteringsträffar, instegsjobb, nystartsjobb och praktik är några exempel.

Arbetsförmedlingen har en hög tillgänglighet och är en viktig partner till arbetsgivare och arbetssökande i generationsväxlingen. Varje dag är Arbetsförmedlingen tillgänglig för arbetsgivare och arbetssökande med personlig kontakt 82 timmar i veckan på telefon eller för personlig kontakt på 320 platser, från norr till söder. Där kan man få personlig hjälp av någon av våra 7 000 arbetsförmedlare. På vår webbplats går det att nå Arbetsförmedlingen dygnet runt, alla dagar om året. Arbetsförmedlingen kan också bidra med Sveriges kompetensmässigt bredaste och största rekryteringsbank, Platsbanken.

Arbetsförmedlingen kan därmed hjälpa till att matcha rätt arbetssökande med rätt arbetsgivare. Vi har verktygen och resurserna men vi klarar det inte på egen hand. Tillsammans med arbetsgivare och arbetssökande kan vi klara den kommande generationsväxlingen!

2. Vi behöver inte blicka om några är när man ljuger om dagens skyhöga arbetslöshet

3. Så här ser STATENS propaganda ut!

EU hotar Sverige med domstol utnyttja tillfällig arbetskraft

EU-kommissionen hotade på måndagen att dra Sverige inför EU-domstolen för att inte ha infört sanktioner mot arbetsgivare som utnyttjar tillfällig utländsk arbetskraft.

Maria Larsson och Erik Ullenhags propaganda fattigdom

Vi är stolta över att Sverige varit och är ett av de länder som står upp för en medmänsklig flyktingpolitik. Det är ett uttryck för solidaritet med dem som råkat födas på en annan plats, i ett annat land, där fred och frihet saknades.

Det viktigaste regeringen har gjort de senaste åren är etableringsreformen, som trädde i kraft 1 december 2010. Etableringsreformen är tydligt inriktad på att den nyanlända snabbt ska få jobb och lära sig svenska. Valfrihet, individuellt utformade insatser och fler aktörer är viktiga delar i den nya reformen.

Men ska vi bryta utanförskapet behöver mer göras. Regeringen håller därför på att ta fram en ny integrationspolitisk strategi. Vi tittar bland annat på hur arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare ska kunna öka,

hur ett inkluderande medborgarskap ska kunna användas som ett medel för integration samt hur undervisning i svenska SFI ska kunna förbättras.

4. Visst låter det fint? Som en dröm?

Fler fattiga EU-medborgare söker hjälp

Fler EU-medborgare söker sig till ideella organisationerna för att få hjälp i Göteborg. Organisationerna har sett den här ökningen under en tid nu, och när våren kommer är det ännu fler som söker sig till Göteborg från östra Europa och hoppas på jobb, men många blir besvikna.

Lennart Forsberg är social chef på Stadsmissionen i Göteborg.

– Det sista året, nu är det de fattiga Eu-medborgarna som kommit och sökt någon form av lycka och arbete i Sverige som inte finner det och som söker sig till oss istället.

Såväl Stadsmissionen som Räddningsmissionen möter fler EU-medborgare nu än vad de gjorde tidigare. Och de fattiga EU-medborgarna har andra behov än de traditionella hemlösa i Göteborg och har inte heller tillgång till samma trygghetssystem som svenska medborgare har. Kommunen utreder just nu hur man kan arbeta med fattiga EU-medborgare som kommer till Göteborg och som inte klarar sig ekonomiskt.

Just den här gruppen krävs det speciellt arbete för säger Mikael Albertsson på Räddningsmissionen.

– Det behövs en speciell mötesplats för Eu-medborgare. Det jobbar vi med tillsammans med kommunen och frivilliga organisationer. Det behövs en gemensam mötesplats och nån som är ute på stan och möter romerna som är här och tigger och se om det är något man kan göra för dom.

Migrationsverket: Målet är jobb på 2 år åt flyktingar

Tidigare fick en nyanländ jobb efter i genomsnitt sju år – nu är målet två år. Och samarbetet med myndigheter som Länsstyrelsen och kommunerna blir ännu viktigare för att allt ska fungera för att de nyanlända snabbt ska komma in i samhället.

Erik Ullenhags vision

Min vision

Även i Sverige är frågan om integrationen en av de största sociala utmaningar Representerar Alltför många utländska invånare saknar arbete, och det finns bostadsområden med negativt resultat och grundskolan segregation. Vårt svar är ett starkare fokus på arbete och språket under de första månaderna av vistelsen i Sverige.

129 av 8000 invandrare fick jobb

– Som jag tolkar rapporten har man endast lyckats skapa 129 riktiga jobb bland över 8000 nyanlända invandrare. Det är en anmärkningsvärt låg siffra varför jag ställer mig frågande till hur regeringen kan vara nöjda med hur etableringsreformen fungerar.

EU: 27 länder: 500 flyktingar

UNHCR gjorde ett upprop och sade att 8 000 människor stod på deras listor som är i akut behov av skydd och bad hela världen ta dem som ett slags kvotflyktingar. Tillsammans lyckades de 27 EU-länderna erbjuda 400-500 platser, sade Malmström.

Skapar socialbidragsberoende

– Vi upplever att vi producerar socialbidragstagare på löpande band nu. Så kommenterar Åke Carlsson (C), kommunalråd i Uppvidinge kommun, Arbetsförmedlingens utvärdering av det nya systemet med etableringslotsar för nyanlända.

, äldre som inte kan delta på arbetsmarknaden, de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader.

Hur anser samma personer Sverige då anser ha råd med 1.2 miljoner i utanförskap där många är invandrare där många jobbat väldigt lite eller inget alls  precis som Ghanna 91??

OK räkna kostnader på Ganna 91 

Men Aftonbladets uträkning visar att det inte alls skulle kosta några miljarder att låta äldre som Ganna få stanna. Hittills i år har 42 personer över 80 år med anhöriga i Sverige ansökt om uppehållstillstånd. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kostar det cirka 600 000 kronor per år att placera en människa inom äldrevården.

Om alla 80-plussarna fick stanna skulle notan således sluta på 25 miljoner kronor. För hela 2010 skulle kostnaden bli knappt 38 miljoner.

Och om hycklarna AB anser det är ok att räkna på vad Ghanna 91 och alla andra 80-plussare som är invandrare som inte jobbat. När ska vi då få räkna vad extrem massinvandring på 30 år kostat och anser Fredrik Reinfeldt, Tobias Billström och Aftonbladet vi då har råd?

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Sverige är absolut sämst av alla OECD-länder på att sysselsätta invandrare. Det kostar AB Sverige minst 34 miljarder kronor varje år.
Regeringen skryter gärna om att dom ”sysselsätter”

de cirka 200 000 personer som är sysselsatta idag jämfört med 2006

Ska man sysselsätta alla invandrare på samma sätt ska det enligt beräkningar kosta

Sysselsätta arbetslösa invandrare kostar 60 miljarder

Kostnaderna för detta är naturligtvis avsevärda. Regeringens utredare professor Jan Ekberg menar att glappet i sysselsättning är den helt avgörande orsaken till att skillnaden mellan invandrares inbetalade skatter och utbetalade bidrag, grovt uttryckt, är cirka 1,5 till 2 procent av BNP, det vill säga en årlig belastning på mellan 40 och 60 miljarder kronor

Så här sa man 2002

40-talisterna går i pension

Göran Lindblad, moderaternas talesman i integrationspolitiska frågor och riksdagsman från Göteborg, välkomnar en kraftigt ökad arbetskraftsinvandring:
– 40-talisterna går i pension och det föds för få barn. Jag tror att vi behöver två miljoner nya invandrare de närmaste 15 åren, säger Göran Lindblad till SvD. Men den stora strömmen av arbetskraftsinvandrare ska inte på en gång få tillgång till alla sociala trygghetssystem. Istället ska de kanske få gå igenom en karenstid där de successivt omfattas av hela trygghetssystemet.
Det stämde inte riktigt vad man sa för 10 år sen? Nu ser vi konsekvenserna med extrem massinvandring som resulterat i extrem arbetslöshet med 156 utanförskapsområden?
Varför tillåts galenskaperna fortsätta? Är det för att skapa medvetna utanförskap numera kallade nystartzoner  med majoritet arbetslösa invandrare och dumpa lönerna med billiga invandrare kallad ”globalisering”? Där företag i dessa ”zoner” ska lockas anställa billiga invandrare med skattelättnader?

Hur bra går detta ”experiment”?

Mångfald

Gotland behöver fler invandrare för att klara jobben och välfärden.Därför måste vi bli bättre på att marknadsföra ön och på att ta emot dem som kommer hit.- Det är en viktig fråga där vi på Gotland måste samverka mer, säger landshövding Cecilia Schedin Seidegård.

– Det måste till att man blandar barnen. Jag tror att man med små justeringar skulle kunna få stora vinster. Men man får inte prata om multikulturalism eller mångfald, för den svenska medelklassen tillåter inte att man experimenterar med deras barn på det  viset, säger han.

Socialbidrag

Socialnämnden ser flera förklaringar till utvecklingen Arbetslösheten, förändringar i trygghetssystemen och att många flyktingar står utan försörjning efter avslutad introduktion. Stora grupper står långt från arbetsmarknaden, vilket också gör att  bidragstiden ökar. Kenneth Persson befarar att behovet av försörjningsstöd kommer att fortsätta att öka även 2012. –  Vi ska försöka hitta alternativ. Det kommer att krävas en hel del. Det görs en del i dag, men det behöver tas ett större grepp.

Varför upprepas mönstret som slutar i socialbidrag som nu är 1,2 miljoner? Anser Regeringen och Riksdagen Sverige har råd med detta? Om Sverige inte ha råd nu, vad är lösningen? Dumpa lönerna för alla?

De runt 1,2 miljoner människor som stod utanför skulle in i värmen bland de anställningsbara. Siffrorna visar att 1 208 900 personer ingick i det som av RUT kallas ”bred arbetslöshet” i augusti 2006, månaden innan regeringen vann valet. Sedan dess har det gått fem år och kampen mot utanförskapet har varit en prioriterad fråga. Samma månad i år har antalet i utanförskap minskat med 37 500 personer.

156 utanförskapsområden 2006

Den bild som den nya ”Utanförskapets karta” ger är tyvärr ännu mer bekymmersam än föregående. 26 nya områden kan nu klassas som utanförskapsområden, medan bara tre lämnade denna kategori. Utanförskapsområdenas antal ökade på detta sätt från 131 till 154 mellan 2002 och 2003. Utanförskapet blev dessutom allt djupare i dessa områden.

EXPO – Det naturliga är fylla på med fler

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar.

Utanförskapsområden verkar bara gälla i bland. I debatter med mot och om SD skryter Regeringen och RIksdagen gärna ofta om:

600.000 går till arbetet

Jan Björklund går i replik mot Åkesson. Han säger att 600 000 människor i Sverige är utrikes födda och har ett jobb och betalar skatt. Utan dem skulle Sverige stanna. De bidrar till 10 procent av arbetskraften, enligt Björklund.

Visst är det jättebra 600.000 invandrare har arbete att gå till. Men då kan man även erkänna

Beviljade uppehållstillstånd 2011

År 2011 har omkring 97 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige (enligt Migrationsverkets statistik från i november).    Cirka 12 000 av dem har fått asyl som flyktingar.   De flesta som fått uppehållstillstånd är arbetskraftsinvandrare och anhöriga.

Beviljade uppehållstillstånd 2006-2010

375.903

Beviljade uppehållstillstånd 1980-2010

1.304.933

Men att 600.000 invandrare går till arbetet är väl inte att skryta om när man beviljat 1.3 miljoner invandrare PUT. Om vi tar bort 600.000 går till arbete av 1.300.000 har Sverige ändå kvar 700.000

Hur många av dessa är i då arbetsför ålder? Försörjer arbetsför invandrare arbetslös invandrare?

35% utlandsfödda arbetslösa 

Mer än var tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikesfödd. Andelen har ökat dramatiskt. Från 22 procent för sex år sedan till dagens 35. Det visar siffror DN tagit fram med hjälp av Arbetsförmedlingen.

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

Arbetslösheten ökar hos invandrarna

Invandrare har också ökat kraftigt bland de arbetslösa. En orsak är flyktinginvandring av utomeuropeiskt födda. Andelen som saknar gymnasiekompetens har på senare år stigit från 40 till 50 procent. Många riskerar att aldrig komma in i arbetslivet varnar AF.

Ökad arbetslöshet erkänns hos invandrare

En orsak till de stigande arbetslöshetssiffrorna inom gruppen utrikes födda är den ökade invandringen under åren 2007 till 2009 och att den kom att sammanfalla med finanskrisen då många industrijobb gick förlorade. En större andel av dem som invandrade än tidigare år kom från utomeuropeiska länder.

40% saknar gymnasie tillbehörighet

40 procent av utlandsfödda klarar inte grundskolan
Mer än var femte invandrad ungdom saknar gymnasiekompetens och dubbelt så många fastnar i långvarig arbetslöshet jämfört med de svenska, fyra mot två procent.
60 procent har minst gymnasieutbildning. Trots det har många svårt att få ett arbete. Så kan det inte fortsätta. Vi behöver allas kompetens för att lösa den kommande gen

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

Tar invandrare 7-10 år att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje

Parallellt som Sverige har skyhög inhemsk arbetslöshet hos 100.000 invandrare så har även flyktingarna svårt att få jobb?

Flyktingar får inga jobb?

Salama har tidigare haft två längre praktikplatser men när praktikperioden tagit slut har hon fått sluta. I Burma drev Salama en egen livsmedelsbutik och högsta drömmen är att få ett riktigt jobb. – Men det känns omöjligt att få i Sorsele, det känns som att det inte finns någon framtid för mig här och många känner så.

29.648 sökte asyl 2011

Under 2011 sökte totalt 29 648 personer asyl i Sverige. Året innan var siffran 31 819 asylsökande.– Även om siffran minskat något är det fortfarande en hög siffra över antalet asylsökande om man tittar bakåt i tiden, säger Migrationsverkets presschef Johan Rahm, till TT.

Sverige är ett av de länder i Europa som tar emot flest antal asylsökande, enligt Migrationsverkets statistik. Flyktingströmmen var stor även från Somalia, Serbien, Eritrea och Irak .När det gäller asylsökande från Bosnien-Hercegovina har antalet ökat med nära 700 procent.Från 123 personer 2010 till 981 under 2011.

129 av 8000 invandrare fick jobb

– Som jag tolkar rapporten har man endast lyckats skapa 129 riktiga jobb bland över 8000 nyanlända invandrare. Det är en anmärkningsvärt låg siffra varför jag ställer mig frågande till hur regeringen kan vara nöjda med hur etableringsreformen fungerar.

Bahri har inte fått jobb på 4 år

En som har svårt att hitta ett arbete är Bahri Kader från Irak som bott i Sverige i fyra år.

– Jag har sökt jobb i ett och ett halvt år, säger Bahri Kader.

Vad är det för jobb du söker?

– Allt.

Hassan har inte fått jobb på 8 år

Det är åtta år sedan DN första gången skrev om Hassan Keyse Sharmarke från Somalia.

Då satt han liten och tunn i sitt första asylförhör på Migrationsverket i Solna. Nu möts vi i Jönköping. All rädsla från det där ögonblicket i Solna är borta. Han är etablerad i Sverige – och ändå inte. Han har inget jobb.

Arbetslös 5 år – 6 månader praktik

36-åriga somaliskan Qadra Guumbe har varit i Sverige i fem år. Under 2011 utbildade hon sig till skogsröjare och jobbade därefter i Leksands skogar i ett halvårslångt projekt.

– Hon är ett gott föredöme och en symbol för invandrarkvinnor, säger hennes chef på Skogsstyrelsen, Hans Olof Marcus.

19 flyktingar 6 månader praktik

I Leksands skogar jobbade Qadra fram till december tillsammans med arton andra somalier och invandrare från andra länder. Uppgiften bestod i att röja undan vegetation manuellt i partier där det är svårt för grävmaskinerna att komma åt. I projektet samarbetade de även med ett gäng svenska lantmätare under utbildning.

Salama har haft 2 praktikplatser

Salama har tidigare haft två längre praktikplatser men när praktikperioden tagit slut har hon fått sluta. I Burma drev Salama en egen livsmedelsbutik och högsta drömmen är att få ett riktigt jobb. – Men det känns omöjligt att få i Sorsele, det känns som att det inte finns någon framtid för mig här och många känner så.

Mohammed utnyttjas som gratis arbetskraft

Enligt Christer Gurell, vd på Next Pack, hade man dock anställt Mohamed även utan lönesubventionen.

– Det var mer som en bonus. Vi söker alltid killar som kan passa in hos oss. Mina enda krav är att de är starka och uthålliga, jag bryr mig inte om varifrån de kommer, säger Christer Gurell.

Instegsjobb är en möjlighet som gäller alla som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna och den anställdes lön subventioneras som längst i två år. Åtgärden ska även kopplas till undervisning i svenska under minst sex månader.

Skapar socialbidragsberoende

– Vi upplever att vi producerar socialbidragstagare på löpande band nu. Så kommenterar Åke Carlsson (C), kommunalråd i Uppvidinge kommun, Arbetsförmedlingens utvärdering av det nya systemet med etableringslotsar för nyanlända.

67% utlandsfödda går på socialbidrag

Vad tänker du om att 67 procent av de långvarigt beroende av socialbidrag är utrikes födda?

–  Om man kommer från en helt annan miljö och har svårt att lära svenska och få arbete kan effekten bli mer bidragsberoende. Bidrag var huvudmetoden på 1970-talet. I årets budget går 98 procent av de inkomstförstärkningar vi vill göra till den tredjedel som har de lägsta inkomsterna. I budgeten har vi höjt flerbarnstilläggen och barndelen i bostadsbidraget. Vi måste med fördelningspolitik säkerställa en sammanhållning i samhället. Men i grunden går bidragstagarnas situation inte att lösa med mindre än att de kommer i arbete.

78.000 utlandsfödda på bidrag

Sextiosju procent av de som under längre tid tar emot socialbidrag är födda utomlands visar siffror DN tagit fram. Orsaken är oftast arbetslöshet. Den så kallade barnfattigdom som finns i Sverige handlar i stor utsträckning om barn till arbetslösa invandrare.

Bland dem som fick ekonomiskt bistånd under längre tid – i statistiken definierat som tio månader eller mer under ett år – dominerar utrikes födda stort. Av de 117.000 personer som fick stöd var 78.000 födda utomlands. De utrikes födda utgör alltså 67 procent, mer än två tredjedelar av den grupp som under längre tid måste använda sig av samhällets yttersta skyddsnät. Om siffrorna rensas för den introduktionsersättning som ges till många invandrare de första åren i Sverige blir andelen 60 procent

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

Sverige är absolut sämst av alla OECD-länder på att sysselsätta invandrare. Det kostar AB Sverige minst 34 miljarder kronor varje år.

Migrationsverket friar än fäller

Migrationsverket friar hellre än fäller om de är osäkra på berättelsen. Men de som jobbar med de ensamkommande barnen och ungdomarna i Norrbotten upplever ganska ofta att det finns personer som fått plats egenligen är för gamla. Och att fel person då fått platsen. Men det håller inte Ulf Lind på migrationsverket med om.

10.000 analfabeter

Det finns tiotusentals analfabeter i Sverige i dag. De flesta är kvinnor på flykt undan krig och förtryck. ”Man är inte mer värd än ett djur”, säger en av de kvinnor som i veckans söndagsdokumentär berättar om hur det är att leva som analfabet i ett modernt samhälle.

100.000 flyktingar

Om 30 år kommer en stor del av de personer som kommit till Sverige som flyktingar att behöva äldreomsorg. ”Det finns inte beredskap”, säger Kenneth Johansson (C), ordförande i Socialutskottet.

Enligt Röda Korsets uppskattningar finns det runt 100 000 flyktingar i Sverige som lider av så kallad posttraumatisk stress. Tidningen Kommunalarbetaren har gjort en granskning av hur det påverkar framtidens äldrevård.

Stor arbetslöshet hos somalier

I Göteborg så bor det cirka 3000 somalier och i hel Sverige omkring 22 000. Här i Göteborg bor de flesta i stadsdelarna Lärjedalen och Bergsjön. Bland alla invandrargrupper är somalierna den gruppen med störst arbetslöshet.

Stor arbetslöshet hos somalier

Mer än hälften av Örebros somalier lever på socialbidrag och varannan vuxen man hade noll i inkomst 2005.

Med landets högsta arbetslöshet bland utrikesfödda är det svårt för invandrare att få jobb i Örebro. Men tuffast är det för afrikaner, och bland dem är somalierna flest. Bara i Stockholm, Göteborg och Malmö bor fler somalier än i Örebro.

100.000 jugoslavier i Sverige

Enligt Migrationsverket rör det sig om drygt 100 000 före detta jugoslaver som fick ett nytt hemland i Sverige. (Här finns mer exakta siffror.)

Skyhög arbetslöshet hos irakier

Många sverige-irakier saknar sysselsättning. Arbetslösheten bland de irakier som varit i Sverige i tio år är skyhög – 73% av kvinnorna och 60% av männen födda i Irak saknar sysselsättning enligt SCB. I två reportage från maj 2008 försöker Studio Etts reporter Katarina Gunnarsson ta reda på varför det är så.

Skyhög arbetslöshet hos irakier

Invandringen av irakier har ökat stort de senaste åren och enbart år 2007 kom det runt 10 000 irakier till Sverige. Idag bor det nära hundra tusen irakier i Sverige och en stor del av dessa är arbetslösa.

– Min fru är arbetslös. Hon har varit mammaledig vid två tillfällen, och nu efter mammaledigheten är hon redo för att arbeta men hittar inget arbete. Det kan vara svårt.

En stor del av Irakier invandrade till Sverige på 80 talet, då kriget med Iran pågick. Av de hundratusen Irakier i Sverige så är det mindre än 30 procent som har ett arbete.

Fakta papperslösa

Vem är papperslös?

Begreppet papperslösa omfattar dels de människor som har fått avslag på tidigare asylansökan men som ändå stannar Sverige och dels de människor som befinner sig utanför asylprocessen, d v s de personer som inte har sökt asyl eftersom de saknar asylskäl enligt svenska bestämmelser. Papperslösa är alltså personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd och benämns ibland även som irreguljära migranter.

Hur många saknar papper i Sverige? Eftersom papperslösa är en grupp människor som inte finns registrerade någonstans är det omöjligt att ge en exakt siffra på hur många som bor i Sverige idag. Den enda siffra som finns är antalet människor som efter asylprocessen håller sig undan avvisningsbeslutet. Till denna siffra kommer även alla de som aldrig sökt asyl och de barn som fötts i Sverige med gömda föräldrar. Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 papperslösa i landet idag.

18.000 utvisningsärenden

Allt fler personer som ska utvisas blir kvar i Sverige och polisen har idag rekordmånga ouppklarade utvisningsärenden. Nu kommer kritik från poliser mot Migrationsverket.

Polisen har i dag rekordmånga utvisningsärenden på sitt bord, nästan 18 000.  Drygt 7 000 av dessa rör personer som polisen vet vart de befinner sig.

I ett och ett halvt års tid har polisen i Uppsala försökt utvisa Nabil Foad Ahmed till två olika länder, men inte lyckats. Idag bor han på madrasser på vardagsrumsgolvet hos vänner.

Det är inget värdigt liv, säger Nabil Foad Ahmed. Stefan Martingeno chef för utlänningsenheten i Uppsala, säger att det finns fler som Nabil, som polisen inte kan utvisa.

Om Sverige inte har råd som Fredrik Reinfeldt och Tobias Billström själva säger, äldre som inte kan delta på arbetsmarknaden, de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader.

Hur anser samma personer Sverige då anser ha 1.2 miljoner i utanförskap där många är invandrare där många jobbat väldigt lite eller inget alls  precis som Ghanna 91??

När ska vi få våga prata om ekonomin för tex dessa 1,2 miljoner och i arbetsför ålder många heller aldrig jobbat Reinfeldt och Billström? Eller har Sverige råd?

Och var ska alla bo med fortsatt extrem påtvingad massinvandring pga ansvariga politikers ambitioner och visioner svenska folket aldrig kommer få tycka till om utan att bli kallade rasister och främlingsfientliga?

OM NI VILL HA ARGUMENT FÖR ATT VISA VAD DEFINITION AV MASSINVANDRING ÄR SÅ ÄR DET ALLTSÅ MASSAN INVANDRARE OCH JOBB VI KAN ERBJUDA SAMT ÄVEN BOSTÄDER VARS BRISTER ALDRIG TYCKS EXISTERA MED EXTREM PÅTVINGAD MASSINVANDRING?

553.000 utvandrat sedan 1995

Av dem går 223 000 kuvert till pensionssparare som numera bor utomlands. Adresserna på kuverten går till 194 olika länder, enligt Pensionsmyndigheten.

Men ytterligare 330 000 kuvert till utvandrare kan inte skickas ut eftersom det inte finns någon adress.

Många av dessa utvandrade har ingen intjänad premiepension, vilket innebär att de har arbetat i Sverige före 1995 då den infördes.

Beviljade uppehålltillstånd 1995-2010

840.998

Invandrat 2011

96.467

Utvandrat 2011

I fjol utvandrade 51.179 personer från landet, av vilka drygt 22.000 var svenskfödda. Så många emigrerade inte ens under den stora Amerikautvandringen. Sett till antalet invånare i Sverige var dock utvandringen 1887 ungefär dubbelt så stor som 2011.

I debatten “flyktingar” har det sett ut så här i alla år

Tvinga kommuner ta emot

I väntan på att beslut fattas i ett asylärende föreslås att ett fyra veckor långt ankomstboende ersätter dagens anläggningsboende och eget boende. Målet är att bostäderna ska vara jämt spridda över landet och att hänsyn ska tas till den lokala arbetsmarknaden.

Men man tar ju aldrig upp hur många som invandrat och utvandrat, man nämner ju aldrig heller den extrema bostadsbristen med extrem massinvandring? Nu borde ni förstå definitionen massinvandring när vi gått igenom jobben och nu extrema bostadsbristen som aldrig tycks existera med den geniala lösningen “tvinga kommuner ta emot där jobben finns” men det finns ju inga bostäder och arbeten men dom får 6 månader “praktik” om dom har tur?

Måste byggas 35-40.000 bostäder per år

Att bristen på bostäder ökar i Sverige är känt ­sedan tidigare. I nästan hälften av landets kommuner råder bostadsbrist, visade siffror från Boverket som presenterades i somras.  Tre av fem svenskar bor i kommuner där det är ont om bostäder och högst tryck är det på storstäderna. Det behövs byggas minst 35 000–40 000 nya lägenheter per år, anser Statens Bostadskreditnämnd (BKN).

– Det byggs för lite. Det behövs fler lägenheter för att få bukt med problemet, säger Lars Magnusson, generaldirektör på BKN

850.000 lägenheter i miljonprogrammen

Men framför allt står den socioekonomiska och etniska segregationen allt högre upp på den politiska agendan och att rusta upp och förändra områdenas karaktär ses som ett bra sätt att ta itu med problem som arbetslöshet och segregation.

De kommunala bostadsbolagen äger knappt hälften av de 850 000 lägenheterna i miljonprogrammen. Men flera av här allmännyttiga bostadsbolagen har redan en svag ekonomi och att finansiera renoveringar genom att höja hyran ses som omöjligt eftersom de boende har låga inkomster eller är arbetslösa. Dessutom betalar de boende redan högre hyror än vad marknadshyran skulle vara på en fri hyresmarknad.

Om man ska renovera de dåligt rustade ”miljonprogrammen” ska det tydligen kosta

300 miljarder renovera miljonprogrammen

Men trots allt prat och goda intentioner händer väldigt lite. Enligt vissa bedömare skulle notan för en mer omfattande renovering av Sveriges miljonprogram hamna på uppemot 300 miljarder kronor. Gigantiska belopp som ingen vill betala.

Vem ska betala detta gigantiska belopp? Hade det inte varit billigare bygga nytt, mer miljövänligt och kanske fler bostäder än dessa 850.000 i dessa områden?

För varför existerar aldrig extrem bostadsbrist med extrem påtvingad massinvandring?

Så här ser det ut i resten av Sverige:

Bostadsbrist i 120 kommuner

I 120 kommuner råder bostadsbrist och det är svårt att flytta till en annan kommun för att få jobb, säger Andersson.

330.000 saknar bostad

Ändå är långtifrån de över 330.000 personer som står i kön intresserade av att med kort varsel ta en bostad. Det visar den hittills största kartläggningen som gjorts av bostadskön och som Dagens Nyheter har tagit del av.

-Vi har 250 000 unga som saknar bostad

1 av 2 kommuner har bostadsbrist för unga

I mer än hälften av landets kommuner råder brist på bostäder för unga. Det konstaterar Ungdomsstyrelsen som lyfter fram att bostadsbristen inte bara är ett storstadsproblem.

-Man skulle ju kunna tro att det är bättre i glesbygd, men vi ser att det också i glesbygden är svårt att hitta bostad. Där handlar det framför allt om att många unga inte får ett arbete och att man därför inte har råd att betala en hyra, säger Inger Ashing, ställföreträdande generaldirektör för Ungdomsstyrelsen.

Även om det är i Göteborg, Stockholm och Malmö som avsaknaden av bostäder för unga är som störst råder det också bostadsbrist i var tredje kommun med färre än 25.000 invånare.

91.000 bostäder saknas Stockholm

Enligt våra beräkningar har Stockholms län i dag ett ackumulerat underskott på 91.000 bostäder, vilket är mer än hela bostadsbeståndet i Uppsala. Det riskerar också att växa dramatiskt under kommande år. Räknar man med att det går 0,6 lägenheter per invånare kommer vi med nuvarande befolkningstillväxt att behöva bygga närmare 25 000 bostäder per år. 2010 byggdes det 6 400. Bara för att klara ökningen skulle byggtakten alltså behöva fyrdubblas.

Bostadsbrist i Dalarna

 – Både Tunabyggen i Borlänge och Kopparstaden i Falun hade ett mål att ha högst 200 lägenheter lediga. Nu rör de sig om bara ett tiotal med långa bostadsköer. Det här börjar synas i andra orter också, som till exempel Orsa.

Bostadsbrist i Skåne

I Lund har kommunala LKF 8700 lägenheter, medan 35 785 personer står i hyreskö där. De bostadssökande har blivit tre gånger fler från november 2008 till februari i år, enligt sajten hemhyra.se.I Malmö finns kommunala MKB med 22 102 lägenheter. På kommunala bostadsförmedlingen Köplats Syd, dit även en del privata värdar är anslutna, köar bortåt 45 000 personer, trots att det kostar 300 kronor om året. I november 2008 var det 17 000 som sökte bostad.

Också Ystadsbostäders 1300 lägenheter kan fyllas två gånger om direkt ur bostadskön. Här har kön vuxit från 1000 till 2850 under tiden november 2008 till februari i år, och det kan hänga ihop med att den numer

Annonser
av 24misslyckande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s