330.000 pension 2020

1. Inte ett ord om dagens inhemska skyhöga arbetslöshet?

330.000 går i pension till 2020

En tredjedel av medarbetarna i välfärdssektorn, 330 000 personer, når pensionsålder fram till 2020. Samtidigt kommer både andelen äldre och unga i befolkningen att öka, vilket ökar efterfrågan på välfärdstjänster. För att ersätta pensionsavgångarna och möta

Annonser
av 24misslyckande