120.000 årliga ställningar

.

Jobbskatteavdrag: 120.000 jobb årligen

På lång sikt ökar jobbskatteavdraget antalet årsarbetskrafter med 120 000, enligt finansdepartementets beräkningar. Antalet arbetade timmar ökar med 2,9 procent, sysselsättningen ökar med 2,3 procent, arbetskraften ökar med 1,6 procent och arbetslösheten blir 0,6 procentenheter lägre.


Annonser
av 24misslyckande