1.304.933 PUT 1980-2010

.

Beviljade uppehållstillstånd 1980-2010

1.304.933

EXPO – Det naturliga är fylla på med fler

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar.


Annonser
av 24misslyckande