1995: invandrat – utvandrat

.
40-talisterna går i pension

– 40-talisterna går i pension och det föds för få barn. Jag tror att vi behöver två miljoner nya invandrare de närmaste 15 åren, säger Göran Lindblad till SvD.
Men den stora strömmen av arbetskraftsinvandrare ska inte på en gång få tillgång till alla sociala trygghetssystem. Istället ska de kanske få gå igenom en karenstid där de successivt omfattas av hela trygghetssystemet.

2011: invandrat

96.467

2011 utvandrat

I fjol utvandrade 51.179 personer från landet, av vilka drygt 22.000 var svenskfödda. Så många emigrerade inte ens under den stora Amerikautvandringen. Sett till antalet invånare i Sverige var dock utvandringen 1887 ungefär dubbelt så stor som 2011.

1995: 840.998 invandrat

840.998

1995: 553.000 utvandrat

Av dem går 223 000 kuvert till pensionssparare som numera bor utomlands. Adresserna på kuverten går till 194 olika länder, enligt Pensionsmyndigheten.

Annonser
av 24misslyckande