600.000 invandrare arbetar

.

600.000 arbetar

Jan Björklund går i replik mot Åkesson. Han säger att 600 000 människor i Sverige är utrikes födda och har ett jobb och betalar skatt. Utan dem skulle Sverige stanna. De bidrar till 10 procent av arbetskraften, enligt Björklund

Annonser
av 24misslyckande