200.000 studerande

.

200.000 studerande

För några månader sedan drog vårterminen igång. Rekordmånga, drygt 200 000, försökte inför den bli antagna till en kurs eller ett program på högskola eller universitet. Men sannolikt hade färre sökt om läget på arbetsmarknaden sett annorlunda ut.

Annonser
av 24misslyckande