Gränslös värld

1. Inte ett ord om dagens inhemska skyhöga arbetslöshet?

Sökande

690.000 sökande

Lediga jobb

70.000 platser

Miljöpartiet: Gränslös värld

“Miljöpartiet de gröna har en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar. Verkligheten är långt ifrån den tanken. EU:s murar mot omvärlden blir allt högre och främlingsfientliga vindar blåser över Europa. Sveriges migrationspolitik har under lång tid blivit mer och mer restriktiv.

2. Så här fint ser Miljöpartiets ”gränslös värld” ut!

EU hotar Sverige med domstol utnyttja tillfällig arbetskraft

EU-kommissionen hotade på måndagen att dra Sverige inför EU-domstolen för att inte ha infört sanktioner mot arbetsgivare som utnyttjar tillfällig utländsk arbetskraft.

Maria Larsson och Erik Ullenhags propaganda fattigdom

Vi är stolta över att Sverige varit och är ett av de länder som står upp för en medmänsklig flyktingpolitik. Det är ett uttryck för solidaritet med dem som råkat födas på en annan plats, i ett annat land, där fred och frihet saknades.

Det viktigaste regeringen har gjort de senaste åren är etableringsreformen, som trädde i kraft 1 december 2010. Etableringsreformen är tydligt inriktad på att den nyanlända snabbt ska få jobb och lära sig svenska. Valfrihet, individuellt utformade insatser och fler aktörer är viktiga delar i den nya reformen.

Men ska vi bryta utanförskapet behöver mer göras. Regeringen håller därför på att ta fram en ny integrationspolitisk strategi. Vi tittar bland annat på hur arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare ska kunna öka,

hur ett inkluderande medborgarskap ska kunna användas som ett medel för integration samt hur undervisning i svenska SFI ska kunna förbättras.

3. Visst låter det fint? Som en dröm?

Fler fattiga EU-medborgare söker hjälp

Fler EU-medborgare söker sig till ideella organisationerna för att få hjälp i Göteborg. Organisationerna har sett den här ökningen under en tid nu, och när våren kommer är det ännu fler som söker sig till Göteborg från östra Europa och hoppas på jobb, men många blir besvikna.

Lennart Forsberg är social chef på Stadsmissionen i Göteborg.

– Det sista året, nu är det de fattiga Eu-medborgarna som kommit och sökt någon form av lycka och arbete i Sverige som inte finner det och som söker sig till oss istället.

Såväl Stadsmissionen som Räddningsmissionen möter fler EU-medborgare nu än vad de gjorde tidigare. Och de fattiga EU-medborgarna har andra behov än de traditionella hemlösa i Göteborg och har inte heller tillgång till samma trygghetssystem som svenska medborgare har. Kommunen utreder just nu hur man kan arbeta med fattiga EU-medborgare som kommer till Göteborg och som inte klarar sig ekonomiskt.

Just den här gruppen krävs det speciellt arbete för säger Mikael Albertsson på Räddningsmissionen.

– Det behövs en speciell mötesplats för Eu-medborgare. Det jobbar vi med tillsammans med kommunen och frivilliga organisationer. Det behövs en gemensam mötesplats och nån som är ute på stan och möter romerna som är här och tigger och se om det är något man kan göra för dom.

Migrationsverket: Målet är jobb på 2 år åt flyktingar

Tidigare fick en nyanländ jobb efter i genomsnitt sju år – nu är målet två år. Och samarbetet med myndigheter som Länsstyrelsen och kommunerna blir ännu viktigare för att allt ska fungera för att de nyanlända snabbt ska komma in i samhället.

Erik Ullenhags vision

Min vision

Även i Sverige är frågan om integrationen en av de största sociala utmaningar Representerar Alltför många utländska invånare saknar arbete, och det finns bostadsområden med negativt resultat och grundskolan segregation. Vårt svar är ett starkare fokus på arbete och språket under de första månaderna av vistelsen i Sverige.

129 av 8000 invandrare fick jobb

– Som jag tolkar rapporten har man endast lyckats skapa 129 riktiga jobb bland över 8000 nyanlända invandrare. Det är en anmärkningsvärt låg siffra varför jag ställer mig frågande till hur regeringen kan vara nöjda med hur etableringsreformen fungerar.

EU: 27 länder: 500 flyktingar

UNHCR gjorde ett upprop och sade att 8 000 människor stod på deras listor som är i akut behov av skydd och bad hela världen ta dem som ett slags kvotflyktingar. Tillsammans lyckades de 27 EU-länderna erbjuda 400-500 platser, sade Malmström.

Skapar socialbidragsberoende

– Vi upplever att vi producerar socialbidragstagare på löpande band nu. Så kommenterar Åke Carlsson (C), kommunalråd i Uppvidinge kommun, Arbetsförmedlingens utvärdering av det nya systemet med etableringslotsar för nyanlända.

Annonser
av 24misslyckande