1000 sökande per jobb

Erik Ullenhag

Syftet med nystartszoner är att det ska skapa dynamik i utsatta områden och öka sysselsättningen.

Det är min förhoppning att lägre kostnader för att verka och anställa i nystartszonerna ska leda till att fler får jobb och att fler företag startas. Ett villkor för sådana skattelättnader bör dock vara ett visst antal anställs lokalt. Regeringen har tillsatt en utredning för att se hur ett system med nystartszoner skulle kunna utformas. Jag besökte nyligen Frankrike, där nystartszoner är en etablerad modell för att stärka utsatta områden, för att ta del av deras erfarenheter på området. Där har skattelättnaderna varit ett ekonomiskt incitament för företag att etablera sig i utsatta områden.

Min ambition är att jobba för att invandrare även i framtiden ska tillföra vårt land nya, spännande produkter och bidra till att hålla vår utrikeshandel på en hög nivå. Kort sagt, svenskt näringsliv behöver fler invandrare.

Antal jobb per 1000 invånare 16‐64 år

Kalmar län 15,3
Kronobergs län 12,5
Stockholms län 11,5
Jönköpings län 9,4
Västerbottens län 9,0
Norrbottens län 8,2
Södermanlands län 7,8
Örebro län 7,4
Västmanlands län 7,2
Västra Götalands län 6,9
Östergötlands län 6,9
Hallands län 6,6
Skåne län 6,4
Gotlands län 6,4
Jämtlands län 6,2
Gävleborgs län 6,1
Dalarnas län 5,8
Värmlands län 5,3
Uppsala län 5,2
Västernorrlands län 5,0
Blekinge län 3,9

Arbetslöshet 31 december 2011

Uppsala län 4,5
Stockholms län 4,9
Hallands län 5,4
Jönköpings län 5,6
Dalarnas län 6,2
Västra Götalands län 6,3
Kalmar län 6,6
Västerbottens län 6,8
Kronobergs län 7,0
Skåne län 7,4
Jämtlands län 7,5
Gotlands län 7,5
Värmlands län 7,5
Örebro län 7,5
Östergötlands län 7,6
Västmanlands län 7,7
Norrbottens län 7,9
Södermanlands län 8,7
Blekinge län 8,7
Västernorrlands län 9,0
Gävleborgs län 9,6

137.000 unga arbetslösa

I veckan presenterade SCB nya siffror som visar att ungdomsarbetslösheten i Sverige fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer. Nästan var fjärde ungdom, eller 137000 unga, vill inget hellre än att jobba och bidra till samhället. Trots det lyser jobben med sin frånvaro. Det är ett storskaligt slöseri med ungas tid, talang och förmåga.

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

35% utlandsfödda arbetslösa

Mer än var tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikesfödd. Andelen har ökat dramatiskt. Från 22 procent för sex år sedan till dagens 35. Det visar siffror DN tagit fram med hjälp av Arbetsförmedlingen.

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund.

105.000 anhöriginvandrare

I år kan antalet människor som söker uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige komma att öka med 45 procent, till cirka 59 500 – att jämföra med cirka 41 000 i fjol, enligt Migrationsverkets nya prognos.

Utlandsfödda jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb. -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Annonser
av 24misslyckande