30.000 asylsökande

.

Tobias Billström: Asylsökande söka jobb första dagen

Vi måste ta tillvara människors drivkraft att arbeta. Därför möjliggör regeringen, från och med 1 augusti, för asyl­sökande att jobba från dag ett. På så sätt förstärks arbetslinjen ytterligare samtidigt som integrationen underlättas. Detta, kombi­nerat med kortare handläggningstider, gör att asylpolitiken blir mer human, skriver migrationsminister Tobias Billström.

30.000 asylsökande per år

– Jag har gjort det vägvalet efter valresultatet 2010 att Sverige ska hedra internationella konventioner och fortsätta stå öppet för människor som flyr förtryck och har valt bort dem som ropar på stängda gränser. Dels för att jag tycker vi ska bidra till en bättre värld, dels för att jag tror att det är det långsiktigt riktiga svaret på att Sveriges befolkning kan växa, att vi kan få fler i arbete

– Men, när jag har sagt det, så ska man veta att vi har stora grupper som kommer som asylsökande till Sverige och som gör att kön förblir lång för att komma in på arbetsmarknaden. Det kommer någonstans mellan 25 000-30 000 nya varje år och det tar 7-10 år, i bland mer, innan man kommer in på arbetsmarknaden.

Men om det tar 710 år för asylsökande att komma in på arbetsmarknaden och vi fortsätter att ta in asylsökande, då menar du att vi alltid kommer ha en hög arbetslöshet bland utrikes födda?

– Ja, med mindre än att vi kraftigt kortar ner perioden innan man kan komma in i arbete, och då vill jag påpeka…

Men går det att korta ner den?

– Ja, instegsjobben är den reform där jag har stött på folk som inte ens har lärt sig svenska språket. De behöver alltså tala med tolk, och trots det har de kunnat få jobb via instegsjobben.

Och trots det har arbetslösheten stigit bland invandrare.

– Ja, men återigen, det kommer många asylsökande varje år. Om vi ser tillbaka några år i tiden, då var det mer irakier som kom till Sverige. Då pratade vi ofta om högutbildade irakier, läkare från Bagdad som inte fick jobb i Sverige. Nu pratar vi om Somalia och Afghanistan som huvudsakliga länder, där man har mycket kort utbildning. Jag träffade en kille som hade gått två år i skolan. I Sverige går vi nio år plus gymnasium.

– Trots det tycker jag att Sverige ska förbli öppet, för att det i grunden bygger ett starkare Sverige och en bättre värld, men att tro att det inte leder till prövningar på arbetsmarknaden, att det tar flera år innan den killen kommer in i arbetslivet, ja, det tror jag vi får ställa in oss på.

Men hur ska du då korta ned den här tiden innan de får jobb?

– Jag kan peka på att vi gör många reformer. Skälet till att det här problemet består är att det fortsätter komma asylsökande varje år. Det är en orolig värld. Med mindre än att världen blir bättre så kommer detta att fortsätta att ske.

Så om världen förblir orolig och vi fortsätter ta in många asylsökande, så kommer du inte kunna dra ner de här siffrorna, menar du?

– Vi kan säkert på marginalen göra mer, men med ett stort flöde av asylsökande till Sverige så kommer vi ha fortsatta problem att snabbt få in dem på arbetsmarknaden.

Annonser
av 24misslyckande