50.000 anhöriginvandrare

.

50.000 anhöriginvandrare

Totalt beräknas antalet förstagångsansökningar från anhöriga bli 59 500 i år och 53 000 nästa år.

Annonser
av 24misslyckande