100.000 flyktingar

.

Solidaritet ta emot flyktingar

— Nu skriver vi ett avtal om flyktingmottagande för att visa solidaritet med människor på flykt, säger Carlos González (V), kommunstyrelsen.

Migrationsverket

Migrationsverket friar hellre än fäller om de är osäkra på berättelsen. Men de som jobbar med de ensamkommande barnen och ungdomarna i Norrbotten upplever ganska ofta att det finns personer som fått plats egenligen är för gamla. Och att fel person då fått platsen. Men det håller inte Ulf Lind på migrationsverket med om.

SFI fiasko för invandrare

Av de 100 miljoner som regeringen avsatt har bara 18,5 betalats ut. Det visar siffror som SVT har tagit fram.

Reformen fanns tidigare på försök i några få kommuner, men infördes över hela landet i höstas, och avsikten är att snabba på studierna i svenska. Knappt 2.000 personer har fått bonusen som är på maximalt 12.000 kronor, enligt Skolverkets senaste siffror.

Sverige: 129 av 8000 invandrare fick jobb

– Som jag tolkar rapporten har man endast lyckats skapa 129 riktiga jobb bland över 8000 nyanlända invandrare. Det är en anmärkningsvärt låg siffra varför jag ställer mig frågande till hur regeringen kan vara nöjda med hur etableringsreformen fungerar.

EU: 27 länder: 500 flyktingar

Cecilia Malmström, EU-kommissionär för bland annat flyktingfrågor, kritiserar EU-ländernas ovilja att ta emot flyktingar under den arabiska våren. I Ekots lördagsintervju kallar hon det ”ett historiskt misstag”.

100.000 flyktingar

Enligt Röda Korsets uppskattningar finns det runt 100 000 flyktingar i Sverige som lider av så kallad posttraumatisk stress. Tidningen Kommunalarbetaren har gjort en granskning av hur det påverkar framtidens äldrevård

Ny statistik som SCB har tagit fram till tidningen visar att större delen av de personer som kommit till Sverige från flyktingländerna Irak, Iran, Somalia, Etiopien och det som då var Jugoslavien nu är i yngre medelålder. De äldsta i gruppen är inom 30 år i behov av äldreomsorg.

Skapar socialbidragsberoende

– Vi upplever att vi producerar socialbidragstagare på löpande band nu. Så kommenterar Åke Carlsson (C), kommunalråd i Uppvidinge kommun, Arbetsförmedlingens utvärdering av det nya systemet med etableringslotsar för nyanlända.

Annonser
av 24misslyckande