Reinfeldt: hög arbetslöshet invandrarna

.

Fredrik Reinfeldt: Alltid hög arbetslöshet hos invandrarna

då menar du att vi alltid kommer ha en hög arbetslöshet bland utrikes födda?

Ja, med mindre än att vi kraftigt kortar ner perioden innan man kan komma in i arbete, och då vill jag påpeka…

Annonser
av 24misslyckande