Ullenhag: Utlandsfödda socialbidrag

.

Invandrarna välfärdens kärna

”Invandrarna bär upp välfärdens kärna”

Invandrarna mer företagsamma

Med tanke på att företagsamheten är högre bland invandrare än bland inrikes födda kan nystartszonerna komma att bli en verklig möjlighet till jobb och egen försörjning för människor som idag står långt utanför arbetsmarknaden.

Utlandsfödda jobba mot socialbidrag

Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb. -Vi måste hitta tydligare jobbfokus i det systemet.

Annonser
av 24misslyckande