FACKET: skydda migranten

.

Facket: Skyddet för migranter måste stärkas!

Utsatta människor har ingen röst att klaga med. Det är mycket fattiga människor som hoppas på ett bättre liv som kommer hit. Vi har mött desperata människor som ofta har tagit på sig skulder på motsvarande 30-40 000 kronor bara för att betala biljetten till Sverige. Om de går till arbetsgivaren och kräver sin rätt riskerar de att stå helt utan försörjning, dessutom skuldsatta. Om en migrerad arbetstagare blir utan jobb har denne tre månader på sig att skaffa ett nytt, annars riskerar man att få resa tillbaka. Det är en mycket kort tid att finna ett nytt arbete, särskilt för den som kanske har dåliga svenskkunskaper och låg utbildningsnivå. Hotell- och restaurangfacket tycker att regelverket måste ändras så att de migrerade inte blir lika utelämnade till välviljan hos den arbetsgivare som fått tillståndet. Tremånadersregeln måste förlängas.

FACKET: Skyddet för migranter måste stärkas!

INVANDRARES ARBETSVILLKOR Inom hotell- och restaurangbranschen är det vanligt med migrerad arbetskraft från länder utanför EU. Vi har följt upp villkoren för de anställda på ett 60-tal företag i Stockholms län. Vid våra företagsbesök har vi fått bekräftat det som vi befarat – många migranter utnyttjas grovt. Det skriver Per Persson, ombudsman Hotell- och restaurangfacket, avdelning Stockholm-Gotland.

Ibland får de anställda löner som bara är hälften så stor som utlovats. Många jobbar oerhört långa arbetspass på upp till 13-15 timmar per dag, 7 dagar i veckan. Det är vanligt att inte ha mycket få lediga dagar. Vi har också sett brister i löneutbetalningar, försäkringar, arbetstider och arbetsmiljö.

Utsatta människor har ingen röst att klaga med. Det är mycket fattiga människor som hoppas på ett bättre liv som kommer hit. Vi har mött desperata människor som ofta har tagit på sig skulder på motsvarande 30-40 000 kronor bara för att betala biljetten till Sverige. Om de går till arbetsgivaren och kräver sin rätt riskerar de att stå helt utan försörjning, dessutom skuldsatta. Om en migrerad arbetstagare blir utan jobb har denne tre månader på sig att skaffa ett nytt, annars riskerar man att få resa tillbaka. Det är en mycket kort tid att finna ett nytt arbete, särskilt för den som kanske har dåliga svenskkunskaper och låg utbildningsnivå.

Annonser
av 24misslyckande