15% utlandsfödda – 15% arbetslösa

.I

Fredrik Reinfeldt: knappt 15% född i ett annat land

Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.

Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land. Statistiska Centralbyrån räknar med en liten ökning i framtiden, andelen beräknas öka till 18 procent 2050.

Anders Borg: arbetslösa invandrare 15%

Annonser
av 24misslyckande

Borg: socialbidrag Sveriges akilleshäl

.

Anders Borg: socialbidrag Sveriges akilleshäl

Kombinationen av socialbidrag, bostadsbidrag och etableringsbidrag gör att drivkraften för unga och invandrare att gå in på arbetsmarknaden är alldeles för svag.

Det menar finansminister Anders Borg (M), som nu vill att villkoren ses över och kraven skärps.

-Det här är den svenska modellens Akilleshäl. Det är inbyggda drag i ett väl fungerande samhälle som vi måste göra någonting åt. Man måste bli tydligare med möjligheterna att ställa krav, säger han till SVT.

-Man ska delta i utbildningar, man ska komma till klasserna, man ska fullgöra sin praktik och man ska lära sig svenska och framför allt skaffa sig en svenska som gör att man ha yrkeskunskaper, förklarar Anders Borg.

-Det handlar både om möjligheter, krav och drivkrafter, sammanfattar Borg.

av 24misslyckande

Löfven: Invandrare svårt få jobb

.

Stefan Löfven: Invandrare svårt få jobb

Stefan Löfven påpekade också att många ungdomar kommer för sent ut på arbetsmarknaden, att invandrare har svårt att få jobb och att många kvinnor som vill jobba heltid inte får möjlighet till det.

-Det viktiga för oss i Sverige är att få fler arbetade timmar. Inte att tvinga människor nödvändigtvis att gå i pension vid 75 års ålder.

av 24misslyckande

Reinfeldt: mänskliga rättigheter

.

Fredrik Reinfeldt: Ska försvara mänskliga rättigheter

– Jag har gjort det vägvalet efter valresultatet 2010 att Sverige ska hedra internationella konventioner och fortsätta stå öppet för människor som flyr förtryck och har valt bort dem som ropar på stängda gränser. Dels för att jag tycker vi ska bidra till en bättre värld, dels för att jag tror att det är det långsiktigt riktiga svaret på att Sveriges befolkning kan växa, att vi kan få fler i arbete.

av 24misslyckande

Reinfeldt: mänskliga rättigheter

.

Fredrik Reinfeldt: Ska försvara mänskliga rättigheter

– Jag har gjort det vägvalet efter valresultatet 2010 att Sverige ska hedra internationella konventioner och fortsätta stå öppet för människor som flyr förtryck och har valt bort dem som ropar på stängda gränser. Dels för att jag tycker vi ska bidra till en bättre värld, dels för att jag tror att det är det långsiktigt riktiga svaret på att Sveriges befolkning kan växa, att vi kan få fler i arbete.

av 24misslyckande

Reinfeldt: Schysta vilkor

.

Fredrik Reinfeldt: Schysta vilkor

– Eftersom jag tror på att vi behöver vara fortsatt öppna, eftersom jag tror på att om vi får fler jobb så säkrar det också vår egen välfärd, så kommer vi också att behöva jobb som är lite mindre kvalificerade för grupper som inte levt de perfekta liven eller pratar den perfekta svenskan eller som kommit från andra länder. Bra, schysta villkor ska råda. Det ska vara löner som man kan leva på, säger Reinfeldt till DN.

av 24misslyckande

100.000 somalier

100.000 somalier

Totalt beräknas antalet förstagångsansökningar från anhöriga bli 59 500 i år och 53 000 nästa år.

Stor arbetslöshet hos somalier

I Göteborg så bor det cirka 3000 somalier och i hel Sverige omkring 22 000. Här i Göteborg bor de flesta i stadsdelarna Lärjedalen och Bergsjön. Bland alla invandrargrupper är somalierna den gruppen med störst arbetslöshet.

Stor arbetslöshet hos somalier

Mer än hälften av Örebros somalier lever på socialbidrag och varannan vuxen man hade noll i inkomst 2005.

Med landets högsta arbetslöshet bland utrikesfödda är det svårt för invandrare att få jobb i Örebro. Men tuffast är det för afrikaner, och bland dem är somalierna flest. Bara i Stockholm, Göteborg och Malmö bor fler somalier än i Örebro.

av 24misslyckande

100.000 irakier

.

100.000 irakier

Invandringen av irakier har ökat stort de senaste åren och enbart år 2007 kom det runt 10 000 irakier till Sverige. Idag bor det nära hundra tusen irakier i Sverige och en stor del av dessa är arbetslösa.

– Min fru är arbetslös. Hon har varit mammaledig vid två tillfällen, och nu efter mammaledigheten är hon redo för att arbeta men hittar inget arbete. Det kan vara svårt.

En stor del av Irakier invandrade till Sverige på 80 talet, då kriget med Iran pågick. Av de hundratusen Irakier i Sverige så är det mindre än 30 procent som har ett arbete.

70% arbetslöshet irakier

Många sverige-irakier saknar sysselsättning. Arbetslösheten bland de irakier som varit i Sverige i tio år är skyhög – 73% av kvinnorna och 60% av männen födda i Irak saknar sysselsättning enligt SCB. I två reportage från maj 2008 försöker Studio Etts reporter Katarina Gunnarsson ta reda på varför det är så.

av 24misslyckande